keuzes

 

Nieuws  
Biografie  
Realisatie    
Keuzes    
Links    
Over ons    
Colofon    

Over de globale indeling van de website in vier ‘afdelingen’, theater, documentair, studio en vrij werk, waren we het al snel eens, maar de daadwerkelijke invulling heeft ons nogal wat hoofdbrekens gekost. Valt een bedrijfsreportage bijvoorbeeld onder documentair werk, of laat je de toepassing prevaleren, omdat de foto’s gemaakt zijn voor een bedrijfsfolder. We hebben het opgelost met soms alleen een verwijzing in de tekst, soms met een link naar een andere ‘afdeling’.
Dan was er nog de beschikbaarheid van foto’s. Veel werk was niet gedigitaliseerd en bovendien was de computer van Bas een aantal jaren geleden gecrasht. We vonden toch dat m.n. veel theaterfoto’s uit de jaren ’70 en ’80 te zien moesten zijn. Annette heeft, met hulp van fotograaf Patrick van Gemert, een groot deel van de foto’s gedigitaliseerd en aangepast voor de site.
Onze keuze van de foto’s is uiteindelijk bepaald door drie overwegingen: de voorkeur van Bas, mijn voorkeur m.n. de theaterfoto’s in een context te plaatsen en het veto van Annette: een foto moest interessant zijn.
Zo hebben we ons bij de fotokeuze in de afdelingen ‘documentair’ en ‘studio’ laten leiden door het adagium van Bas dat eigenlijk alles theater is. Mijn voorkeur heeft geleid tot het verstrekken van extra informatie. Door het veto van Annette en haar deskundigheid op het gebied van fotografie, digitalisering en bewerking konden we recht doen aan de foto’s van Bas.